Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


OP-korttelin kaavoituksen käynnistyminen keväällä 2022. Jatkaa keskustan kehittämistä.

Kesken Määräaika: 31.12.2023

Perhelä-hankkeen tavoitteiden mukainen eteenpäin vienti. Hanke on ollut lähtölaukaus keskustan kehittämiselle.

Kesken Määräaika: 31.12.2023

Keskustan alueita ohjataan aktiivisella kokonaissuunnittelulla; täydentämisen vyöhykkeet profiloidaan, muuttuvaa kaupunkiympäristöä ohjataan reaaliaikaisessa 3D-suunnitteluympäristössä, joka ohjaa myös meneillään olevia rakennushankkeita. Ilmastovaikutukset arvioiva suunnittelukäsikirja sisältää vihreän rakentamisen ja hulevesien kästittelyn, rakentamisen vähähiilisyyden ohjeistuksen.

Kesken Määräaika: 30.11.2023

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Kaupunkikehitys


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet