Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Ainolan aluekeskuksen asemakaavoituksessa ja hankkeissa huomioidaan kestävän kaupunkisuunnittelun suunnittelutavoitteita monipuolisesti. Kaavan nähtävillä olo on päättynyt ja kaava saa lainvoiman elokuun alussa.

Kesken Määräaika: 28.06.2022

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Kaavoitus ja liikenne

Maanmyynti ja hankekehitys


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet