Järvenpään Ympäristövahti

 

 

Päästöjakauma
Päästöjen kehitys

Järvenpään tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, sekä jätteetön ja kestävän kulutuksen kaupunki viimeistään vuonna 2050.

Hiilineutraaliustavoite tarkoittaa, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 80 % verrattuna vuoden 1990 päästömäärään, ja jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan. Jätteettömyys ja kestävä kulutus tarkoittavat siirtymää kohti kiertotaloutta, jossa materiaalihukka on minimoitu ja luonnonvaroja käytetään yhden maapallon rajoissa.

Ympäristövahti kokoaa kaupungin ympäristötavoitteet ja -toimenpiteet palveluun, jossa voi seurata työn etenemistä ja tutustua toimenpiteisiin. Tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat Resurssiviisas Järvenpää -tiekarttaan ja sen toteutussuunnitelmiin.


Mitä kaupungissa tehdään parhaillaan tavoitteiden eteen?

Teemat

 

Kaupunkirakenne ja liikkuminen

Tavoitteena yhdyskuntarakenteeltaan eheä ja raideliikenteeseen vahvasti tukeutuva kaupunki, jossa liikkuminen on vähäpäästöistä ja yhtenäinen viheralueverkosto helposti saavutettavissa.

Energia, materiaalit ja kulutus

Tavoitteena on energiatehokas ja uusiutuvaan energiaan nojaava kaupunki, jossa toimitaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Ympäristön tila

Tavoitteena on, että kaupunkiluonto säilyy elinvoimaisena, vesistöjen tila on hyvä ja kaupunki on varautunut muuttuvaan ilmastoon..

Tietoisuus ja yhteistyö

Tavoitteena on kaupunki, jossa ilmastoviisas asuminen ja liikkuminen on helppoa ja ympäristöteot ovat luonteva osa arkea.

Uusimmat kommentit

Peruskorjaus- ja purkuhankkeiden ympäristönäkökulma
Päiväkodit Lampaanpolska ja Pesäpuu ovat purku-uhan alla. Rakennukset ovat tulossa pelkästään peruskorjausikään. Alueen lapsimäärä on vakaa ja pikemminkin kasvava, koska kaupungin väestösuunnite ei ota huomioon kaupungin sisäistä muuttoliikettä. Lapsiperheet muuttavat yleensä omakotitalovaltaisille alueille. Mikäli päiväkotirakennukset puretaan, on erittäin merkittävä riski, että näiden tilalle pitää rakentaa lisäkapasiteettiä myöhemmin (tätä sanotaan rakennusten kertakäyttökulttuuriksi) tai lapset ohjataan kauempana oleviin yksiköihin, joka lisää yksityisautoilun tarvetta. Mitä keinoja ja minkälainen tahtotila kaupungilla on säilyttää kyseiset päiväkodit? V: Kysyjälle vastattu sähköpostitse. Päiväkodeista luopumisesta on päätetty rakennusten teknisen käyttöiän ja alueen palveluverkon kapasiteetin perusteella Oinaskadun koulun uudisrakennuksesta päätettäessä.
-Kuntalainen 24.5.2022
Työmatkaliikkuminen
Olisi kiva jos sähköautojen latauspisteitä käyttää muutkin kuin kaupungin työntekijät. Ehkä näin onkin.
-Timo 24.11.2021
Kaupunkipyörät
Kaupunkipyöristä olisi mukava kuulla lisää tietoa.
-Lasse 24.11.2021
Tietoa palvelusta

Tietoa palvelusta

Toimenpiteet

Toimenpiteet

Mittarit

Mittarit