Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Selvitetään nykytilanne ja tarpeet yhteisille työasiointipyörille eri yksiköissä.

Ei aloitettu Määräaika: 31.12.2023

Henkilöstölle tehtiin kysely, jolla kerättiin tietoja työmatkaliikkumisen nykytilasta ja kehitystarpeista ja -potentiaalista.

Valmis Määräaika: 10.11.2020

Laaditaan kaupungin työntekijöiden työmatkaliikkumissuunnitelma, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on vähäpäästöisen liikkumisen edistäminen.

Kesken Määräaika: 31.12.2022

Toimistotyölle on laadittu ohje "Sujuva hybridityö Järvenpään kaupungilla". Ojeistus mahdollistaa joustavat etätyökäytännöt tarkoituksenmukaisesti.

Valmis Määräaika: 31.10.2021

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Henkilöstöresurssipalvelut

Kaupunkikehitys

Opetus ja kasvatus

Hyvinvointi


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 

Uusimmat kommentit

Työmatkaliikkuminen
Olisi kiva jos sähköautojen latauspisteitä käyttää muutkin kuin kaupungin työntekijät. Ehkä näin onkin.
-Timo 24.11.2021
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet