Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Alueen yrityksiä kannustettiin osallistumaan koulutukseen vuoden 2020 aikana. Lisäksi Järvenpään kaupungilta osallistui etäkoulutukseen 2 henkilöä.

Valmis Määräaika: 31.12.2020

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Elinkeino- ja matkapalvelut


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet