Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Vantaalla, Keravalla ja Järvenpäässä on käynnistynyt Ympäristöministeriön rahoittama yhteistyöhanke, jossa kehitetään kuntien ja alueella toimivien yritysten välistä ilmastoyhteistyötä. Lue lisää: https://www.vantaa.fi/fi/hankkeet/hanke/elinkeinoelaman-ja-kunnan-ilmastoyhteistyo

Valmis Määräaika: 31.08.2022

Järvenpään, Vantaan ja Keravan yhteistyönä järjestettiin seitsemän webinaarin sarja keväällä 2022. Yrityksille suunnatuissa webinaareissa aiheina olivat mm. Hiilikädenjälki kilpailuvalttina, Rakentaminen, Ruoka, Logistiikka ja Yritysarjen ilmastoteot. Tilaisuuksissa oli useita puheenvuoroja järvenpääläisiltä yrityksiltä heidän ilmastoteoistaan. Yhteistyötä webinaarien järjestämiseksi aiotaan jatkaa. Tutustu kevään 2022 webinaarien sisältöihin: https://business.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/ilmasto-yritykset-webinaarisarja

Valmis Määräaika: 30.04.2022

Elinkeinoelämän ja kunnan ilmastoyhteistyö -hankkeessa Järvenpään kaupunki tunnisti omat mahdollisuutensa tehdä yhteistyötä ja kannustaa yrityksiä ilmastotyöhön. Keinot määriteltiin mm. yrityksille tehdyn kyselyn, hankkeessa opitun sekä käytettävissä olevien resurssien pohjalta. Yhteistyötä ja toimintaa tullaan kehittämään jatkuvasti yritysten tarpeiden ja kiinnostuksen pohjalta. Materiaaleja ja yhteistyön tapoja tullaan kokoamaan kaupungin verkkosivuille.

Kesken Määräaika: 31.12.2022

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Hyvinvointi

Ympäristötiimi

Elinkeino- ja matkapalvelut

Opetus ja kasvatus

Kiinteistöallianssi


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet