Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Yleiskaava hyväksytty tavoitteiden mukaisena. Järvenpään yleiskaava 2040 ohjaa rakentamaan asemanseudut tiiviisti ja täydentämään nykyistä yhdyskuntarakennetta. Käytännössä yleiskaavan toteuttaminen tapahtuu asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Valmis Määräaika: 31.12.2020

Asemakaava-alueen ulkopuolisella alueella ohjataan asumista johdonmukaisesti ja olemassa olevaa infraa hyödyntäen.

Valmis Määräaika:

Ristinummelle laaditaan yleissuunnitelmaa, joka tarkentaa myös alueen yhdyskuntarakennetta. Yleissuunnitelmassa määritellään alueiden kehittämissuuntia ja tulevaa identiteettiä sekä alueiden laatutekijöitä ja mitoitustavoitteita. Alueiden rakentamista ja vaiheistusta sovitetaan yhteen infran rakentamisen kanssa.

Kesken Määräaika: 31.12.2022

Toimenpiteen mittarit 2 kpl
Katso mittarin tiedot


Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Kaavoitus ja liikenne


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet