Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Tehdään liikuntaolosuhdekysely joka toinen vuosi ja huomioidaan kysymyksissä liikuntapaikkojen saavutettavuus kestävillä kulkumuodoilla.

Ei aloitettu Määräaika: 31.12.2023

Toimenpiteen mittarit 2 kpl
Katso mittarin tiedot


Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Hyvinvointi

Suunnittelupalvelut

Kaavoitus ja liikenne


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet