Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Yleiskaava hyväksytty, lähivirkistysalueiden riittävyyttä on tuettu uudella Lähipuisto-kaavamerkinnällä sekä osoittamalla keskeiset laajemmat viheralueet ja -yhteydet.

Valmis Määräaika: 22.06.2021

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Kaavoitus ja liikenne


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet