Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät
Ei aloitettu Määräaika:

Terhola-Paavonpolku -yhdysreitin suunnittelua on tehty vuoden 2021 aikana.

Kesken Määräaika:

Seudullisia virkistysreittiselvitystä ja -suunnitelmaa laadittiin kuntayhteistyönä vuoden 2020 aikana ja viimeistellään 2021. Suunnitelmassa tunnistetaan keskeiset yhteystarpeet ja potentiaaliset seudulliset virkistysreitit. Päätökset virkistysreittien toteuttamisesta tehdään erikseen.

Valmis Määräaika: 31.12.2020

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Liikunnan ja kulttuurin avainalue

Kaavoitus ja liikenne


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet