Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Luontotiedon käytettävyyden parantamiseksi on tarpeen tuoda luontotieto karttapalvelupohjaiseen käyttöliittymään luontotietojen parissa työskenteleville.

Ei aloitettu Määräaika:

Kaupungin luontotietokantaan tehtiin laaja päivitys yleiskaavan valmistelun yhteydessä.

Valmis Määräaika: 31.12.2020

Järvenpään kaupunki osallistuu pilottikuntana Suomen ympäristökeskuksen Kuntien luontotieto -hankkeeseen, jossa kehitetään laji- ja luontotiedon hallintaa.

Kesken Määräaika: 31.12.2022

Luontoselvityksiä teetetään säännöllisesti kaavoituksen yhteydessä kunkin kohteen ominaispiirteiden ja suunnittelun määrittämien tarpeiden mukaisesti. Tiedot päivitetään kaupungin luontotietokantaan.

Valmis Määräaika:


Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Kaavoitus ja liikenne


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet