Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Tuusulanjärven Natura-alueen valtion omistamat osat on perustettu luonnonsuojelualueiksi keväällä 2021.

Valmis Määräaika: 31.12.2021

Tuusulanjärven itärannalla sijaitsevat Luonnonsuojelulain 29 § perusteella suojellut luontotyypit (tervaleppäkorpi) suojeltiin ELY:n rajauspäätöksellä.

Valmis Määräaika: 31.12.2020

Yleiskaavassa osoitettujen uusien luonnonsuojelualueiden perustamisprosessia käynnistetään 2021-2022 aikana.

Kesken Määräaika: 31.12.2023

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Kaavoitus ja liikenne


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet