Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Järvenpää kaupungin puistometsien hoitosuunnitelma vuosille 2021–2031 on ensimmäinen koko kaupungin asemakaavoitetun alueen kattava pitkän aikavälin suunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on tuottaa käytännön työkalut ja ohjeistukset puistometsien hoidolle, jossa tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, turvallisena ja terveellisenä. Lähimetsät toimivat myös arvokkaina oppimisympäristöinä. Työ valmistui vuoden 2020 lopussa.

Valmis Määräaika: 31.12.2020

10-vuotissuunnitelman mukainen toteuttaminen aloitetaan 2021. Hoitosuunnitelma kattaa yhteensä noin 210 hehtaaria, joista 195 hehtaaria on varsinaista taajamametsää ja loput maisemallisia muita elementtejä. Toteutettavasta metsätyöohjelmasta tullaan julkaisemaan kaupungin nettisivuilla tiedote ja työkohteilla käytetään maastotiedotteita. Tapauskohtaisesti järjestetään asukastapaamisia maastossa.

Kesken Määräaika: 31.12.2030


Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Infran ylläpito- ja huoltopalvelut


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet