Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Kaupungissa kaadettavien puistopuiden hyödyntäminen puistoissa mm. maapuina. Lahoamaan jätettävät puut edistävät monimuotoisuutta kaupunkiympäristössä.

Valmis Määräaika:

Kaikessa asemakaavojen valmistelussa huomioidaan ja tarvittavilta osin kartoitetaan ja päivitetään alueen luontotiedot ja huomioidaan kaavasuunnittelussa.

Valmis Määräaika: 31.12.2020

Yleisten alueiden hulevesien hallinnan ratkaisuissa tukeudutaan ensisijaisesti luontopohjaisiin ratkaisuihin.

Valmis Määräaika: 31.12.2020

Perustetaan aurinkoisille kasvupaikoille niittyalueita, joiden kukkiva kasvilajisto houkuttelee perhosia. Perhosniityt edistävät kaupungin ekologisen verkoston monimuotoisuutta.

Kesken Määräaika:

Kaupungissa lisätään dynaamisten istutusten määrää. Dynaamiset istutukset muistuttavat luonnon kasviyhdyskuntia: eri kasvilajien välillä on luontaista muuntumista vuodesta toiseen, riippuen kasvuolosuhteista. Dynaamiset istutukset ovat perinteisiä, nk. massaistutuksia kestävämpiä ilmastonmuutoksessa.

Kesken Määräaika:


Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Suunnittelupalvelut

Kaavoitus ja liikenne


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet