Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Yleiskaava hyväksytty, ja saanut lainvoiman 22.6.2021. Yleiskaava tunnistaa ja turvaa yhtenäisen viheralueverkoston kannalta merkittävät alueet ja kriittiset yhteydet. Uutta rakentamista on osoitettu ensisijaisesti olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen maankäytön muutosalueina ja täydennysrakentamisena sekä kaupunkirakenteen jatkeeksi pelloille ja muille avoimille alueille. Myös metsäalueille osoitetaan kuitenkin rakentamista, sillä kaupungin pienen pinta-alan vuoksi rakentamiseen soveltuvia alueita on rajallisesti.

Valmis Määräaika: 31.12.2020

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Kaavoitus ja liikenne


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet