Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Loppuvuodesta 2021 käynnistettiin markkinavuoropuhelut puukerrostalorakentajien kanssa. Keskusteluissa ja kyselyllä on kuultu tilannekuvaa ja näkemyksiä puurakentamisen toimijoilta.

Valmis Määräaika: 31.12.2022

Kaavassa kortteli 2141 osoitettu massiivipuurakentamisen kortteliksi.

Valmis Määräaika: 31.03.2022

Tutkitaan Auertie 9 toteuttamista puurakentamishankkeena

Kesken Määräaika: 31.12.2022

Määritellään puurakentamisen pilottikohteet. Auertien asemakaavassa kerrostalokohde mahdollinen ja Ainolan aluekeskuksen asemakaava mahdollistaa kerrostalo ja pientalokohteita, joita kartoitetaan 2022.

Kesken Määräaika: 31.12.2023

Järvenpään puurakentamisen edistämishankkeessa on laadittu työkirja puurakentamisen ominaisuuksista ja ohjauksesta. Työkirja pitää sisällään myös kattavan keinovalikoiman vähähiiliseen rakentamiseen, muillakin kuin puumateriaaleilla.

Valmis Määräaika: 30.11.2021

Vuoden 2021 aikana toteutettiin hanke Puurakentaminen tasavertaiseksi vaihtoehdoksi kaupungin suunnitteluprosessia kehittämällä. Hankkeessa julkaistiin työkirja puu- ja vähähiilisen rakentamisen edistämiseksi ja laskettiin kahden kohteen hiilijalanjälkivertailut eri materiaaleilla sekä kehitettiin kaupungin suunnitteluprosessia työkirjan oppien pohjalta ja tunnistettiin jatkotoimenpiteet. Hanke sai avustusta Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmasta.

Valmis Määräaika: 30.11.2021

Kortteli 2141 tontinluovutuskilpailu massiivipuurakentamisen hankkeena.

Ei aloitettu Määräaika: 30.09.2023

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Maanmyynti ja hankekehitys

Kiinteistöallianssi

Yhdyskuntasuunnittelu


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet