Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Järvenpään puurakentamisen edistämishankkeessa on laadittu työkirja puurakentamisen ominaisuuksista ja ohjauksesta. Työkirja pitää sisällään myös kattavan keinovalikoiman vähähiiliseen rakentamiseen, muillakin kuin puumateriaaleilla.

Valmis Määräaika: 30.11.2021

Toimenpiteen mittarit 2 kpl
Katso mittarin tiedot


Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Yhdyskuntasuunnittelu


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet