Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Ainolan aluekeskuksen aluekehittämishankkeessa resurssiviisaustavoitteet ovat olleet mukana kumppanihakukilpailutuksessa sekä asemakaavan laadinnassa. Kumppanikilpailutuksessa (kevät 2021) tonttisuunnitelmissa edellytettiin resurssiviisaita ratkaisuja. Keväällä 2022 hyväksymiskäsittelyyn valmistellussa asemakaavassa resurssiviisaus on ollut mukana asemakaavamääräysten laadinnassa, asemakaavan vaikutusten arvioinnissa ja asemakaavaan liittyvässä rakentamistapaohjeessa.

Kesken Määräaika: 31.12.2022

Otettu viherkerrointyökalu mukaan kaavaan. Käytetään myös jatkossa viherkerrointyökalua suunnitteluohjauksessa.

Valmis Määräaika: 31.12.2022

Mahdollistetaan kaavassa kestävät liikkumisratkaisut ja edistetään kävelyä sekä pyöräilyä. Vaaditaan korttelisuunnitelmilta sitoutumista tähän päämäärään ja sen huomiointia osana suunnittelua.

Kesken Määräaika: 30.06.2022

Suunnitellaan toimiva liityntäpysäköintiratkaisu, joka kannustaa kestäviin liikkumismuotoihin.

Kesken Määräaika: 31.12.2023

Kaavassa osoitettu Ainolan aluekeskuksen kortteli 2141 massiivipuurakentamiselle.

Valmis Määräaika: 25.02.2022

Vaaditaan A-energialuokkaa kaikissa hankkeissa

Valmis Määräaika: 27.02.2022

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Maanmyynti ja hankekehitys

Yhdyskuntasuunnittelu


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet