Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Lepola IV:n pientaloalueella pilotoitiin yhteistä jätekeräyspistettä. Pilottihankkeessa on selvitetty toteutuksen reunaehtoja ja kartoitettu prosessia ja huomioon otettavia vastuita rakentamisessa ja ylläpidossa. Hankkeessa huomioidaan myös nykyiset jätelaki- ja jätehuoltomääräykset ja varaudutaan tulevaisuuteen. Lähikeräyspisteen toivotaan helpottavan lajittelua ja siten nostavan kierrätysastetta. Lajittelusta tehdään mahdollisimman helppoa, mielekästä ja saavutettavaa asukkaille. Samalla pyritään rauhoittamaan aluetta jätteiden keräyksen vaatimalta liikenteeltä alueen sisällä. Pilotissa toteutetusta keräyspisteestä halutaan kerätä myös käyttökokemuksia jatkoa ajatellen.

Valmis Määräaika: 31.12.2021

Lepola IV:n rakentamistapaohje korostaa resurssiviisasta rakentamista. Pientalorakentajien illassa käytiin läpi mm. energiatehokkuuden parantamisen keinoja rakentamishankkeessa.

Valmis Määräaika: 31.12.2020

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Kaavoitus ja liikenne

Maanmyynti ja hankekehitys


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet