Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Otettu testikäyttöön laskentatyökalu (FORE) kaavatalouden ja rakentamisen hiilidioksidipäästöjen arvioimiseksi.

Kesken Määräaika:

Tutkitaan kumppanihaussa ja tontinluovutuksessa hankekohtaisesti se, miten voidaan kannustaa vähähiiliseen rakentamiseen (mm. laatukilpailujen pisteytys).

Kesken Määräaika: 31.12.2023

Ainolan aluekeskuksen kaavassa on ohjattu osa-alueita puurakentamiseen, sekä hyödynnetty muita ohjauseinoja mm. energiatehokkuuteen asemakaavassa ja rakennustapaohjeessa.

Valmis Määräaika: 31.05.2022

Osana puutoimijoiden markkinakartoitusta käydään toimijoiden kanssa keskustelua vähähiilisestä rakentamisesta ja sen ohjauskeinoista mm. kaavoituksessa.

Kesken Määräaika: 31.12.2022

Tavoitteena toteuttaa Auertie 9 -hankkeen purkava uudisrakentaminen puusta (puukerrostalot). Tutkitaan samassa yhteydessä ohjauskeinoja.

Kesken Määräaika: 31.12.2022

Hankkeessa haettiin toteutuskumppania korttelin kaavoituskumppaniksi kesällä 2020. Kumppanuushaussa asetettiin reunaehdoksi, että suunnittelussa tulee huomioida strategisen Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan tavoitteiden toteutuminen. Haussa painotettiin sitä, että konkreettiset resurssiviisaat ratkaisuehdotukset huomioidaan laatuarvioinnissa. Lisäksi rakennusten tuli olla vähintään A-energialuokkaa. Kaikissa jätetyissä toteutusehdotuksissa oli vaatimusten mukaan kiinnitetty huomiota resurssiviisaustavoitteisiin. Voittajaksi valittiin Lehdon Trä-Trio ehdotus, jossa resurssiviisaat tavoitteet oli laajasti huomioitu. Kyseessä oli puurakentamisen hanke, jota arvotettiin laatuarvioinnissa korkealle, koska puurakentaminen vaikuttaa rakennuksen hiilijalanjälkeen. Lehto lupasi tehdä myös hiilijalanjälkilaskelman toteutussuunnitteluvaiheessa.

Valmis Määräaika: 31.12.2020

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Maanmyynti ja hankekehitys

Yhdyskuntasuunnittelu


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet