Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Käydään keskustelua puurakentajien kanssa. Selvitetään kuinka usein hiilijalanjäljen laskentaa tehdään. Kerätään tietoa laskennasta.

Kesken Määräaika: 31.12.2022

Tutkitaan, toteutetaanko hiilijalanjäljen laskenta osana hanketta. Tavoitteena puukerrostalojen toteuttaminen.

Kesken Määräaika: 31.12.2022

Kouluhankkeisiin (JYK, Harjula) laadittu resurssiviisaus-oheistus, mukaan lukien hiilijalanjälkilaskenta.

Valmis Määräaika: 31.12.2020

Rakennusvalvonta on osallistunut YM:n hankkeeseen, jossa määritellään vaatimuksia rakentamisen hiilijalanjäljelle.

Valmis Määräaika: 31.12.2020

Vuonna 2021 tehtiin vertailevat hiilijalanjälkilaskennat (puu/betoni, muut vähähiiliset ratkaisut) kahteen kohteeseen. Laskennat tutustuttavissa Järvenpään puurakentamisen työkirjassa, joka laadittiin YM:n rahoittamassa puurakentamisen edistämishankkeessa. Kohteina selvityksessä olivat asuinrakentamisen kohde, jossa vertailtiin purkamista ja korjaamista sekä puu- ja betonivaihtoehtoja. Toinen kohde oli koulurakennuksen hiilijalanjäljen vertailu JYK:n suunnitelman (betoni) ja vastaavan puurakenteisen välillä.

Valmis Määräaika: 30.11.2021

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Yhdyskuntasuunnittelu

Rakennusvalvonta

Maanmyynti ja hankekehitys

Kiinteistöallianssi


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet