Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Julkisten rakennushankkeiden hankeohjeistuksessa on huomioitu linjaus, että jatkossa kaikki julkiset uudisrakennukset toteutetaan vähintään A-energialuokkaan.

Valmis Määräaika:

Tutkitaan mahdollisuuksia toteuttaa ko aiheen pilottihankkeita. Seurataan alan kehitystä, käydään aktiivista markkinavuoropuhelua aiheesta toimijoiden kanssa ja kerätään uusinta tietoa.

Kesken Määräaika: 31.12.2023

Hankekohtaisesti arvioidaan vaaditaanko A-energialuokkaa toteutukselta. Määritellään jo suunnittelukilpailussa reunaehdoksi.

Kesken Määräaika: 31.12.2022

Toimenpiteen mittarit 3 kpl
Katso mittarin tiedot


Katso mittarin tiedot


Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Ympäristötiimi

Maanmyynti ja hankekehitys

Kiinteistöallianssi


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet