Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Järjestetään koulutusta kestävistä julkisista hankinnoista ja ympäristövaikutusten huomioinnista hankinnoissa myös muille hankintoja tekeville.

Ei aloitettu Määräaika: 31.12.2023

Kaupungin hankintayksikkö ja muut hankintojen kehittämisen kannalta keskeiset henkilöt ovat osallistuneet Hankinta-Suomen ekologisten hankintojen teemaryhmään ja tehneet yhteistyötä KEINO:n muutosagentin sparraamana.

Kesken Määräaika: 31.12.2023


Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Hankintapalvelut


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet