Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Ympäristötavoitteiden etenemistä seurataan monenlaisilla mittareilla. Erityisesti strategisten mittareiden data perustuu pääasiassa tilastotietoon. Myös kaupungin omissa prosesseissa syntyy tilastomuotoista seurantadataa, esimerkiksi rakennuskantaan liittyen. Monien seurantamittareiden datankeruu on mahdollista automatisoida, jolloin säästyy seurantaan käytettyä aikaa itse tavoitteiden edistämiseen. Automatisoitavia mittareita kartoitetaan ja toteutetaan automatisointia tietohallinnon ja ympäristötiimin yhteistyönä.

Kesken Määräaika:

Kehitetään seuranta-alusta ja toimintamalli Ympäristövahti-hankkeessa.

Valmis Määräaika: 31.12.2021


Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Ympäristötiimi

Tietohallinto

Talouspalvelut


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet