Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Ilmastobudjetointia kehitettiin vuoden 2021 aikana opinnäytetyössä, jossa kehitettiin menetelmää infrarakentamisen investointien ilmastobudjetoinnille Järvenpäässä. Oppeja tullaan soveltamaan kaupungin prosessissa.

Valmis Määräaika: 31.12.2021


Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Ympäristötiimi

Talouspalvelut


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet