Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Vuoden 2021 aikana järjestettiin muovinkeräys valtaosaan kaupungin sekä Mestariasuntojen kiinteistöistä. Viimeisiä kohteita selvitetään. Osassa haasteita mm. tilanpuutteen vuoksi.

Kesken Määräaika:

Asiasta annettu lausunto 2020. Jätelain mukainen keräys aloitetaan Järvenpäässä 3/2021. Muovipakkausjätettä tulee erilliskerätä taaja-asutusalueen asuinkiinteistöillä, joilla on viisi tai enemmän asuinhuoneistoja. Muovinkeräyksen laajentamisen edistystyö ja toimenpiteen pääasiallinen tavoite on siten saavutettu. Myös toimeenpano on kaupungin kiinteistöissä jo loppusuoralla.

Valmis Määräaika: 31.03.2021

Toimenpiteen mittarit 3 kpl
Katso mittarin tiedot


Katso mittarin tiedot


Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Infran ylläpito- ja huoltopalvelut


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet