Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Maamassojen koordinoinnin nykytilasta ja kehitystarpeista Järvenpäässä tehtiin selvitys opinäytetyönä syksyllä 2021.

Valmis Määräaika: 31.12.2021


Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Rakentamispalvelut

Ympäristötiimi

Suunnittelupalvelut


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet