Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Määritellään toimintatavat urakoiden ja kunnossapidon työvaiheiden yhteensovittamiseksi ja ympäristöä kuormittavat työvaiheiden hallitsemiseksi.

Ei aloitettu Määräaika: 31.12.2023


Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Kiinteistöallianssi

Kaupunkitekniikka


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet