Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareilla