Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Vuonna 2020 käynnistettiin energiatehokkuuden pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) valmistelu, jonka tavoitteena on koota ja koordinoida kaupungin kiinteistöissä tapahtuvat ja tehtävät energiatoimenpiteet. Suunnitelma auttaa myös toteuttamaan Järvenpään KETS-tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Kesken Määräaika: 31.12.2021

Toimenpiteen mittarit 3 kpl
Katso mittarin tiedot


Katso mittarin tiedot


Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Ympäristötiimi

Kiinteistöallianssi


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet