Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Järvenpään kaupunki sai rahoituksen hankkeeseen, jossa kehitetään ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää tapahtumatuotannon mallia. Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman myöntämän rahoituksen määrä on 75 000 euroa. Hanke toimii vuosina 2022-2023. Hankkeen tavoitteena on lisätä tapahtumien määrää samalla kun niiden negatiiviset ympäristö- ja muut vaikutukset vähenevät.

Kesken Määräaika: 31.05.2023

Haettiin menestyksekkäästi hankeavustusta hankkeelle, jossa kehitettäisiin Ekososiaalisesti kestävää tapahtumatuotantoa Järvenpäässä.

Valmis Määräaika: 31.12.2021


Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet