Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Useassa päiväkodissa on käynnissä uudis- tai kehittämishankkeita (mm. Kyrölä, Nummenkylä ja Isokytö, JYK, Harjula). Kaikissa hankkeissa osallistetaan lapsia ja nuoria ja otetaan huomioon mm. turvallisuusseikat ja resurssiviisauden näkökulmat.

Kesken Määräaika: 31.12.2023

Pihassa käytettiin käytettyjä leikkitelineitä ja vanha käyttökelpoinen areena jätettiin paikoilleen. Oppilaat ovat saaneet suunnitella pihaa Unelmieni koulu -projektin kautta. Heidän toiveitaan on kuultu ja toteutettu lopputuloksessa. Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa tilojen suunnittelussa.

Kesken Määräaika: 31.07.2022

Oinaskadun päiväkodin ja koulun suunnittelu etenee aikataulussa. Käyttäjäfoorumissa on suunniteltu tiloja ja värimaailmaa yhdessä käyttäjien, suunnittelijoiden ja työsuojelun kanssa. Koulun tilat tulevat siirtymään Vihtakadun koululta moduuleina, eikä niissä ole paljon muunteluvaroja. Pihasuunnittelu on meneillään. Hankkeessa on käytetty paljon aiempien hankkeiden, kuten Saunakallion päiväkodin, Cooperin ja Harjulan hankkeiden kokemuksia. Oppilaiden osallistamista ei ole vielä tässä vaiheessa käytetty.

Kesken Määräaika:

JYK-hankkeessa laadittu laajempi alueen lähiympäristösuunnitelma. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteisiin on kiinnitetty huomiota mm. tarkastelemalla pyöräilyn saapumissuunnat eri käyttäjäryhmiä ajatellen.

Valmis Määräaika: 31.12.2020

Osallistettiin oppilaita konkreettisten välineiden valintaan, oppilaskunnan kautta. Oppilaskunta arvioi, mitkä laitteet sopisivat mihinkin kohtaan, ilta- ja viikonloppukäyttö ja turvallisuusnäkökulmat huomioiden. Pihasuunnittelijat tarjosivat oppilaille aika laajat vaihtoehdot, joista oppilaat saivat valita laitteet. Tämä (tai vastaava) osallistaminen on Järvenpäässä tavallista rakennus- ja kunnostuskohteissa - siis ihan tavallisen toiminnan esimerkki.

Valmis Määräaika: 27.01.2022

Toimenpiteen mittarit 3 kpl
Katso mittarin tiedot


Katso mittarin tiedot


Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Opetus ja kasvatus

Kiinteistöallianssi

Kaavoitus ja liikenne


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet