Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Merkittävintä ylikunnallista reittitarvetta (radan varren pyörätie) on pidetty yllä seudullisena hankkeena. KUHA-listauksessa 2. prioriteetin hanke, jota pyritään edistämään ratasuunnittelun yhteydessä.

Ei aloitettu Määräaika:

Toteutetaan ylikunnallinen viitoitus pyöräliikenteen pääreiteille yhdessä Tuusulan, Keravan ja ELY-keskuksen kanssa.

Kesken Määräaika: 31.12.2023

Eriksnäsintielle on valmistunut pyörätie vuonna 2020.

Valmis Määräaika: 31.12.2020

Toimenpiteen mittarit 1 kpl




Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Kaavoitus ja liikenne

Suunnittelupalvelut


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet