Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Parannetaan pyöräliikenteen järjestelyjä Urheilukadulla välillä Kansakoulunkatu-Mannilantie, valtionavustushanke.

Kesken Määräaika: 31.12.2023

Ensimmäiset yksisuuntaiset pyörätiet valmistuivat Helsingintielle syksyllä 2020.

Valmis Määräaika: 31.12.2020

Mannilantielle välille Sipoontie-Urheilukatu on vuoden 2021 aikana toteutettu yksisuuntaiset pyörätiet. Mannilantielle on laadittu katu- ja rakennussuunnitelmat aina Vuoritien liittymään saakka mahdollistaen pyöräilyn kehittämisen vaiheittain investointiohjelman määrärahojen puitteissa.

Valmis Määräaika: 31.12.2021

Toimenpiteen mittarit 2 kpl
Katso mittarin tiedot


Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Kaavoitus ja liikenne

Suunnittelupalvelut


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet