Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Palveluverkon valmistelussa tehtiin yhteistyötä resurssiviisaustavoitteiden integroimiseksi ohjelmaan. Resurssiviisauden tiekartan näkökulmasta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluissa resurssiviisautta voidaan edistää niin palveluiden saavutettavuuden, rakentamisen, hankintojen kuin ympäristökasvatuksen keinoin. Päästövaikutusten kannalta erityisen keskeisiä näkökulmia ovat rakentamisen päästöjen hillintä (olemassa olevan rakennuskannan hyödyntäminen ja uudisrakentamisen päästöjen hillintä) sekä koulumatkat ja kestävän liikkumisen tukeminen.

Valmis Määräaika: 31.12.2021

Käyttökelpoisia välineitä ja tavaroita kierrätetään, aina ei tarvitse ostaa uutta.

Kesken Määräaika: 28.02.2022


Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Opetus ja kasvatus


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet