Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Tehdään sähköisen arkistoinnin esiselvitys vuosina 2021–2022

Kesken Määräaika: 31.12.2022


Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Hallintopalvelut

ICT-ja kehittämispalvelut


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet