Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Vuoden 2021 alussa tehtiin asukaskysely, jolla kerättiin seurantatietoa. Kyselyssä selvitettiin mm. miten helpoksi järvenpääläiset kokevat resurssiviisaan arjen toteuttamisen asumisessa, liikkumisessa, ruokaostoksissa sekä palveluiden, tavaroiden ja hankintojen osalta.

Valmis Määräaika: 31.03.2021

Vuonna 2018 tehtiin ympäristökysely asukkaille Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan laatimisen yhteydessä.

Valmis Määräaika: 31.12.2018

Seuraava asukkaiden ympäristökysely tehdään vuodenvaihteessa 2022-2023.

Ei aloitettu Määräaika: 31.03.2023

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Ympäristötiimi

Viestintä ja markkinointi


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet