Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Resurssiviisauden tiekartan toimeenpanon yhteydessä tunnistettiin ja koottiin kuinkin palvelualueen toiminnan kannalta keskeiset ilmasto-, ympäristö- ja luontotyöhön ja resurssiviisauteen liittyvät käsitteet. Käsitteet selitteineen liitettiin palvelualueiden toteutussuunnitelmiin.

Valmis Määräaika: 31.12.2021

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Ympäristötiimi


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet