Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Järvenpään Yleiskaava 2040 yhteydessä laadittiin koko kaupungin alueen kattava yleispiirteinen meluselvitys, josta voi havainnoida meluohjearvot alittavat alueet nykytilanteessa ja ennustevuonna 2040.

Valmis Määräaika: 12.02.2020


Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Kaavoitus ja liikenne


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet