Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Hulevesityöryhmän toiminta on vakiintunut, osallistuminen on ollut aktiivista ja työryhmätapaamisia on järjestetty säännöllisesti. Työryhmän jäsenet ovat osallistuneet yleisiin hulevesiwebinaareihin ja -koulutuksiin. Koulutuksista ja webinaareista saatua tietoutta on jaettu hulevesityöryhmän kesken.

Valmis Määräaika: 31.12.2021

Hulevesityöryhmä ja/tai rakennusvalvonta pitää sisäisiä koulutuksia kaupungin yksiköissä, joissa käsitellään hulevesiasioita. Koulutuksia pidetty kaavoitukselle ja kaupunkitekniikalle.

Kesken Määräaika:

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Suunnittelupalvelut


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet