Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Tarkastellaan hulevesien hallintaa Räikilänojan valuma-alueella laajana kokonaisuutena Ristinummen alueen yleissuunnittelun yhteydessä.

Ei aloitettu Määräaika: 31.12.2022

Valuma-aluelähtöisyyttä kehitetty Loutinoja-hankkeessa ja jatketaan hulevesityöryhmän työskentelynä.

Kesken Määräaika:

Hulevesien hallinnan periaatteet sisällytetty yleiskaavaan, joka on hyväksytty, ja saanut lainvoiman kesäkuussa 2021.

Valmis Määräaika:

Työryhmä perustettu Loutinoja kuntoon -hankkeen päätteeksi.

Valmis Määräaika:

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Suunnittelupalvelut

Rakennusvalvonta

Järvenpään Vesi

Kaavoitus ja liikenne


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet