Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Palveluntuottaja (Palmia) kiinnittää hankinnoissaan huomiota tuotteiden pakkausmateriaaleihin ja niiden kierrätettävyyteen. Ruokapalvelutoiminnassa ei käytetä kuin poikkeustilanteissa kertakäyttöastioita ja silloin käytettävät astiat ovat kierrätettäviä. Siivouspalvelutoiminnassa pyritään vähentämään mm. siivouskemikaalien käyttöä mikä osaltaan vähentää myös pakkausten määrää.

Kesken Määräaika:

Kaikki keittiö- ja siivoustoiminnan jäte lajitellaan kiinteistön ohjeistuksen mukaan. Palveluntuottaja huomioi osaltaan uudistetun jätelain vaatimukset. Jätteiden kierrätyksessä toimitaan kiinteässä yhteistyössä kiinteistön jätehuollon vastuuhenkilöiden kanssa, pyrkimyksenä tehostaa jätteiden kierrätystä ja vähentää jätteiden kokonaismäärää.

Kesken Määräaika:

Tavoite on määritelty. Tavoitteena on vähentää kaupungin toiminnassa syntyvän jätteen määrää vuoden 2019 tasosta 5 % vuoteen 2023 mennessä ja 10 % vuoteen 2027 mennessä.

Valmis Määräaika: 31.12.2019

Järvenpään kaupungin liikuntapalveluiden hallinnoimille liikuntalaitoksille uimahalliin, jäähalliin ja liikuntakeskus Piiroseen on tehty kestävän kehityksen kartoitus, jonka myötä käynnistetään kestävän kehityksen edistämistyö. Lyhyen aikavälin kehittämisehdotuksiksi kartoituksessa nousivat henkilöstön jätteiden lajittelumahdollisuuksien ja ohjeistuksen lisääminen sekä kaikkien yhteistoimijoiden tiedottaminen ajankohtaisista liikuntalaitoksia koskevista asioista. Toistaiseksi laitoksissa on ollut lajittelupisteet vain sekajätteelle, paperille ja kartongille. Jatkossa mukaan halutaan ainakin bio- ja muovi, mahdollisesti myös lasi ja metalli. Lajittelun tehostamisesta tehtiin kokeilu, jossa uimavalvomossa kerättiin kaikkia haluttuja jätejakeita. Jätteitä kertyi eniten seka-, muovi- ja biojätteeseen. Kokeilun johtopäätös oli, että lajittelun jatkumista kannatettiin.

Valmis Määräaika: 31.12.2020

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Hyvinvointi

Opetus ja kasvatus

Kiinteistöallianssi

Ympäristötiimi


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet