Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Suunnitellaan ja toteutetaan tilaisuuksia yhteistyössä isännöitsijäyhdistyksen kanssa, isännöitsijöille relevanteista, ympäristötavoitteita edistävistä aiheista.

Kesken Määräaika: 31.12.2022

Järjestettiin taloyhtiöille suunnattu energia-ilta Uudenmaan energianeuvonnan kanssa 15.12.2020.

Valmis Määräaika: 15.12.2020

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Maanmyynti ja hankekehitys

Kiinteistöallianssi


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet