Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Tutkitaan uusiutuvan energian lisäämistä ja tarkastellaan kumppanihaussa ja tontinluovutuksessa hankekohtaisesti se, miten voidaan ohjata uusiutuvan energian käyttöön.

Kesken Määräaika: 31.12.2023

Osa kaupungin kiinteistöistä on vanhoja, ja niissä on ollut käytössä öljylämmitys. Öljylämmityksestä on vuoden 2020 aikana luovuttu Vanhankylänniemen kartanolla ja Haarajoen koululla. Näiden myötä kaupungille ei enää jää pysyvään käyttöön öljylämmitettyjä kiinteistöjä. Molemmissa kohteissa nykyinen öljylämmitysjärjestelmä korvataan pääosin maalämpöjärjestelmällä. Maalämpöjärjestelmällä voidaan korvata suurin osa käytettävästä fossiilisesta polttoaineesta. Maalämpöjärjestelmällä tuotetaan yli 90 % kiinteistön energiakulutuksesta.

Valmis Määräaika: 31.12.2020

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Ympäristötiimi

Maanmyynti ja hankekehitys

Kiinteistöallianssi


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet