Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Osaamis- ja työllisyyspalveluiden eri yksiköihin (mm. Cooperin kulma, Vaikuttamo) on nimetty ekotukihenkilöitä ja käynnistetty toiminta.

Valmis Määräaika: 31.12.2023

Ekotukitoiminta oli hiipunut KUUMA-kuntien yhteishankkeen päätyttyä. Ekotukitoimintaa aktivoitiin Järvenpäässä uudelleen vuoden 2020 aikana mm.päivittämällä kattavat ohjeet ja materiaalit Intranettiin, järjestämällä tehostetusti infoja sekä koulutuksia ekotukitoiminnan eri teemoista.

Valmis Määräaika: 31.12.2020

Kaikille kouluille nimetty resurssiviisauden vastuuopettajat ja vastuu huomioitu TVA-tekijöissä. Vastuutehtävä sisältää myös ekotukitoimintaa.

Valmis Määräaika: 31.08.2021

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Hyvinvointi

Opetus ja kasvatus

Kiinteistöallianssi

Ympäristötiimi


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet